Bestuur

Een Raad van Bestuur, samengesteld uit tien verkozen leden, heeft de dagelijkse leiding over de club. Een aantal van deze bestuursleden hebben de taak van havenmeester op zich genomen en staan in voor de goede werking van de yachtaccomodatie.

Leden van de Raad van Bestuur: